När ett medborgarskapsprov nämndes som ett möjligt inslag i processen för att en utlännings ska svenskt medborgarskap uppstod direkt en debatt om detta. Det föreslogs av Ny Demokrati genom Ian Wachtmeister och Stefan Kihlberg i en riksdagsmotion 1992. Att en diskussion uppstod var inte så konstigt, det pågår debatter om i stort sett alla förslag som påverkar det svenska samhället. Debatten om ett test för att bli medborgare blev dock väldigt intensiv från början och full av känslor.

Vid en presskonferens för att presentera förslaget sa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att det syftar till att stödja integrationen i det svenska samhället och ”stärka medborgarskapets status och främja ett mer inkluderande samhälle.”

Medborgarskapsprov

Krav:

Inledningsvis kunde testet knappast bli verklighet. Men eftersom en stor befolkning var kritisk till invandring, särskilt flyktinginvandring. Denna idé senare får nu mer och mer stöd.

Låt oss nu diskutera vad medborgarskapsprovet är. Det är precis som namnet visar ett test för medborgarskap i Sverige. Sveriges regering har föreslagit att formella svenska språktest ska bli en del av processen för att få svenskt medborgarskap, men det kan dröja till 2025 innan en förändring genomförs.

 • Utländska medborgare skulle behöva klara prov i alla fyra språkkunskaperna: tala, skriva, läsa och lyssna
 • Testet undersöker din språkförmåga.

”Språket är nyckeln till arbete, men också nyckeln till samhället”, sa Johansson när han redogjorde för varför regeringen ansåg att man behövde hitta ”en bättre balans mellan rättigheter och skyldigheter” för blivande medborgare.

Utländska medborgare som ansöker om att bli svenska skulle behöva bevis på svenska kunskaper på A2-nivå för att tala och skriva, den näst lägsta av sex, och B1 för att läsa och lyssna.

 • Det testar dina kunskaper om svensk historia, samhällskunskap och svenska värderingar.
 • Testet är inte bara begränsat till dessa ämnen. Provet kan även omfatta kunskaper i svensk rätt.
 • För att göra provet skulle det kosta 500 kronor ($ 60) för avsnittet som rör civilsamhället och 2 000 kronor för språkdelen.
 • Den som söker medborgarskap kan alternativt lämna bevis på godkänd årskurs 9 på svensk gymnasieskola, eller kurs på gymnasiet
 • Språkkraven skulle gälla personer mellan 16 och 66 år som ansöker om svenskt medborgarskap, men vissa undantag föreslås, bland annat för personer med vissa funktionsnedsättningar eller de som har en utsatt bakgrund – till exempel är statslösa eller analfabeter – som kan bevisa att de har försökt nå den nödvändiga kunskapsnivån men misslyckats.
 • Även medborgare från andra nordiska länder som bor i Sverige skulle undantas.

Debatt:

Det finns alltid olika typer av debatter på grund av olika åsikter. Debatten om medborgarskap är annorlunda när det gäller inblandning av starkare känslor i den. Alla har olika åsikter, vissa tycker att alla oavsett var de kommer ifrån ska behandlas lika. Medan andra tycker att för att bygga ett inkluderande samhälle är detta test ett viktigt steg.

 

Åsikter:

Så högskolorna vill inte utforma provet, universiteten vill inte arrangera det och lärarna ser en risk för större press.

 • Högskolor och universitet vill inte designa testet eftersom det är ett stort ansvar. Tanken är att Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsammans med universitet och högskolor ska ordna genomförandet av proven. UHR har nämnt att medborgarskapsprovet kommer att vara helt annorlunda än universitetsprovet.
 • Malmö högskola tycker att provet framstår som överdrivet omfattande.
 • Umeå universitet tycker att provet i samhällskunskapen inte är nödvändigt. Provet för språkförmågan gör det svårt för många att göra provet.
 • Stockholms universitet framhåller att provet inte ska omfatta kunskapen om de svenska värderingarna.

Att ta ett medborgarskapstest skulle anpassa Sveriges medborgarskapspolitik till större delen av Europa. Sverige är ett av endast tre EU-länder som inte har språkkrav inbyggda i medborgarskapsprocessen.