1. Vilken svensk politiker var statsminster 1991-1994 och sedan utrikesminister 2006-2014?

2. Vem var Moderaternas partiledare före Fredrik Reinfeldt?

3. Vilken svensk statsminister är den som suttit längst vid makten?

4. Hur många platser finns det i Sveriges riksdag?

5. Vilken politiker sa " Jag skulle hellre äta upp min högra sko än att bli ett stödhjul till Socialdemokraterna"?

6. Tidigare har Sverige haft en tvåkammarriksdag, vilket år ersattes den av en enkammarsriksdag?

7. Vilket parti har sina rötter i Lantmannapartiet?

8. Borggårdskrisen var en konstitutionell konflikt mellan Kungen och statsministern 1914, vem var statsminister då?

9. Vilket årtal blev Sverige medlemmar i EU?

10. I vilket av de tre valen (kommunal, landsting och riksdag) har även utländska medborgare rösträtt?

11. När och var samlades den första riksdagen?

12. Fram till 1866 hade Sverige en ståndsriksdag, vilka grupper bestod den av?

13. Under frihetstiden började ett partisystem växa fram. Vad hette de två partierna som bildades?

14. 1809 fick Sverige en ny grundlag, vad reglerade den?

15. Vilken funktion utser Justitieombudsmän?

16. Vad kallas de olika grupperna av riksdagsledamöter som förbereder förslag till riksdagsbeslut?

17. Vilket av följande uppgifter har inte riksdagen?

18. Vem är statschef i Sverige?

19. Vad är en proposition?

20. Hur många myndigheter finns det i Sverige?

21. Vem fattar beslut om nya lagar och ändringar i gamla lagar?

22. Vem är riksdagens högste ämbetsman?

23. När infördes kvinnlig rösträtt till riksdagen?

24. Hur många riksdagsutskott finns det?

25. Vilken ministerpost hade Anna Lindh som mördades 2003?

26. Vilket parti utanför riksdagen var närmast att klara 4% spärren i valet 2006?

27. Vilket parti fick inte vara med i samlingsregeringen under andra världskriget (nuvarande partinamn)

28. I valet 1988 kom ett nytt parti in i riksdagen för första gången sedan rösträtten infördes, vad hette partiet?

29. Carl-Henrik Hermansson röt att "någon jävla ordning får det väl vara i ett parti". Vilket parti menade han?

30. Vilket parti var först med en kvinnlig partiledare i riksdagen?

31. Vad hette den första kvinnliga partiledaren för ett riksdagsparti i Sverige?

32. Vilka två partier ville snabbavveckla kärnkraften vid folkomröstningen 1980?

33. Vilken svensk statsminister myntade begreppet "Folkhemmet"?

34. Vilket är det äldsta riksdagspartiet?

35. Vilket parti lämnade regeringen efter den så kallade "underbara natten"?

36. Vilket parti förknippades från början med "grön skatteväxling"?

37. I valet 1991 klarade hela två nya partier 4% gränsen och kom in i riksdagen. Vilka då?

38. Vilket parti hette från början "Allmänna Valmansförbundet"?

39. Vilket parti förknippades med löntagarfonderna på 70- och 80-talet?

40. Vem avgör vem som ska vara minister i regeringen?

41. Vem var Sveriges utrikesminister 2019?

42. Vad kallas byggnaden där statsministern har sitt kontor?

43. Vad heter den grundlag som bestämmer hur val ska gå till i Sverige?

44. Vem var Socialdemokraternas partiledare innan Stefan Löfven?

45. Med vilket klädesplagg karaktäriserades partiledare Ingvar Carlsson i parodisammanhang?