1. Vad betyder petitess?

2. Vad betyder ideell?

3. Vad betyder legering?

4. Vad betyder hämma?

5. Vad betyder kommission?

6. Vad betyder tämligen?

7. Vad betyder påföljd?

8. Vad betyder handfallen?

9. Vad betyder alster?

10. Vad betyder marginaliserad?

11. Vad betyder fingervisning?

12. Vad betyder stipulera?

13. Vad betyder plädering?

14. Vad betyder arrogant?

15. Vad betyder cysta?

16. Vad betyder tillika?

17. Vad betyder ynnest?

18. Vad betyder kartlägga?

19. Vad betyder instans?

20. Vad betyder moralisera?

21. Vad betyder okular?

22. Vad betyder på måfå?

23. Vad betyder mausoleum?

24. Vad betyder inskränkt?

25. Vad betyder skenrättegång?

26. Vad betyder vara under uppsegling?

27. Vad betyder signum?

28. Vad betyder avart?

29. Vad betyder enahanda?

30. Vad betyder febril?

31. Vad betyder metabolism?

32. Vad betyder puritan?

33. Vad betyder försumma?

34. Vad betyder dubier?

35. Vad betyder blott?

36. Vad betyder uppsjö?

37. Vad betyder kurant?

38. Vad betyder inkonsekvens?

39. Vad betyder kokettera?

40. Vad är motsatsen till konkav?

41. Vad betyder klimakterium?

42. Vad betyder insistera?

43. Vad betyder lektor?

44. Vad betyder illustrativ?

45. Vad betyder sömsmån?

46. Vad betyder förlösa?

47. Vad betyder oförrätt?

48. Vad betyder tongivande?

49. Vad betyder inte på långt när?

50. Vad betyder superlativer?

51. Vad betyder essä?

52. Vad betyder fiktiv?

53. Vad betyder koalition?

54. Vad betyder rugga?

55. Vad betyder åthutning?

56. Vad betyder följaktligen?

57. Vad betyder överpröva?

58. Vad betyder utblottad?

59. Vad betyder extremiteter?

60. Vad betyder parlör?